17 Rezultata
 • Prodano
Stan broj 1-27,40 m2-Prizemlje
Ulica Janka Veselinovića Banja Luka
Cijena na poziv
 • 1 Kupatilo
 • 1 Dnevna soba
 • 1 Kuhinja
Description
Stan broj 1-27,40 m2-Prizemlje Hodnik 3,65 m2 Kupatilo 3,45 m2 Kuhinja 4,20 m2 Dnevna soba 16,10 m2 UKUPNO: 27,40 m2 Lokacija zgrade Read More
 • Prodano
Stan broj 2-49,05 m2-Prizemlje
Ulica Janka Veselinovića Banja Luka
Cijena na poziv
 • 2 Spavaća soba
 • 1 Kupatilo
 • 1 Dnevna soba
 • 1 Kuhinja
Description
Stan broj 2-49,05 m2-Prizemlje Hodnik 4,00 m2 Kupatilo 4,15 m2 Kuhinja 2,35 m2 Dnevna soba 21,80 m2 Spavaća soba 7,58 m2 Spavaća soba 9,17 m2 UKUPNO: 49,05 m2 Lokacija zgrade...
 • Prodano
Stan broj 3-61,08 m2-Prizemlje
Ulica Janka Veselinovića Banja Luka
Cijena na poziv
 • 2 Spavaća soba
 • 1 Kupatilo
 • 1 Dnevna soba
 • 1 Kuhinja
Description
Stan broj 3-61,08 m2-Prizemlje Hodnik 7,65 m2 Kupatilo 4,00 m2 Kuhinja 5,50 m2 Dnevna soba 23,50 m2 Spavaća soba 9,80 m2 Spavaća soba 8,45 m2 Terasa 2,18 m2 UKUPNO: 61,08...
 • Prodano
Stan broj 4-56,33 m2-Prvi sprat
Ulica Janka Veselinovića Banja Luka
Cijena na poziv
 • 2 Spavaća soba
 • 1 Kupatilo
 • 1 Dnevna soba
 • 1 Kuhinja
Description
Stan broj 4-56,33 m2-Prvi sprat Hodnik 3,25 m2 Kupatilo 3,45 m2 Kuhinja 3,55 m2 Dnevna soba 25,50 m2 Spavaća soba 8,70 m2 Spavaća soba 10,00 m2 Terasa 1,88 m2 UKUPNO:...
 • Prodano
Stan broj 5-39,63 m2-Prvi sprat
Ulica Janka Veselinovića Banja Luka
Cijena na poziv
 • 1 Spavaća soba
 • 1 Kupatilo
 • 1 Dnevna soba
 • 1 Kuhinja
Description
Stan broj 5-39,63 m2-Prvi sprat Hodnik 3,95 m2 Kupatilo 3,80 m2 Kuhinja 4,60 m2 Dnevna soba 17,60 m2 Spavaća soba 7,20 m2 Terasa 2,48 m2 UKUPNO: 39,63 m2 Lokacija zgrade...
 • Prodano
Stan broj 6-39,79 m2-Prvi sprat
Ulica Janka Veselinovića Banja Luka
Cijena na poziv
 • 1 Spavaća soba
 • 1 Kupatilo
 • 1 Dnevna soba
 • 1 Kuhinja
Description
Stan broj 6-39,79 m2-Prvi sprat Hodnik 4,06 m2 Kupatilo 3,80 m2 Kuhinja 4,70 m2 Dnevna soba 17,00 m2 Spavaća soba 7,30 m2 Terasa 2,93 m2 UKUPNO: 39,79 m2 Lokacija zgrade...
 • Prodano
Stan broj 7-52,83 m2-Prvi sprat
Ulica Janka Veselinovića Banja Luka
Cijena na poziv
 • 2 Spavaća soba
 • 1 Kupatilo
 • 1 Dnevna soba
 • 1 Kuhinja
Description
Stan broj 7-52,83 m2-Prvi sprat Hodnik 3,40 m2 Kupatilo 3,75 m2 Kuhinja 4,75 m2 Dnevna soba 20,35 m2 Spavaća soba 9,20 m2 Spavaća soba 9,50 m2 Terasa 1,88 m2 UKUPNO:...
 • Prodano
Stan broj 8-56,33 m2-Drugi sprat
Ulica Janka Veselinovića Banja Luka
Cijena na poziv
 • 2 Spavaća soba
 • 1 Kupatilo
 • 1 Dnevna soba
 • 1 Kuhinja
Description
Stan broj 8-56,33 m2-Drugi sprat Hodnik 3,25 m2 Kupatilo 3,45 m2 Kuhinja 3,55 m2 Dnevna soba 25,50 m2 Spavaća soba 8,70 m2 Spavaća soba 10,00 m2 Terasa 1,88 m2 UKUPNO:...
 • Prodano
Stan broj 9-39,63 m2-Drugi sprat
Ulica Janka Veselinovića Banja Luka
Cijena na poziv
 • 1 Spavaća soba
 • 1 Kupatilo
 • 1 Dnevna soba
 • 1 Kuhinja
Description
Stan broj 9-39,63 m2-Drugi sprat Hodnik 3,95 m2 Kupatilo 3,80 m2 Kuhinja 4,60 m2 Dnevna soba 17,60 m2 Spavaća soba 7,20 m2 Terasa 2,48 m2 UKUPNO: 39,63 m2 Lokacija zgrade...
 • Prodano
Stan broj 10-39,79 m2-Drugi sprat
Ulica Janka Veselinovića Banja Luka
Cijena na poziv
 • 1 Spavaća soba
 • 1 Kupatilo
 • 1 Dnevna soba
 • 1 Kuhinja
Description
Stan broj 10-39,79 m2-Drugi sprat Hodnik 4,06 m2 Kupatilo 3,80 m2 Kuhinja 4,70 m2 Dnevna soba 17,00 m2 Spavaća soba 7,30 m2 Terasa 2,93 m2 UKUPNO: 39,79 m2 Lokacija zgrade...
 • Prodano
Stan broj 11-52,83 m2-Drugi sprat
Ulica Janka Veselinovića Banja Luka
Cijena na poziv
 • 2 Spavaća soba
 • 1 Kupatilo
 • 1 Dnevna soba
 • 1 Kuhinja
Description
Stan broj 11-52,83 m2-Drugi sprat Hodnik 3,40 m2 Kupatilo 3,75 m2 Kuhinja 4,75 m2 Dnevna soba 20,35 m2 Spavaća soba 9,20 m2 Spavaća soba 9,50 m2 Terasa 1,88 m2 UKUPNO:...
 • Prodano
Stan broj 12-56,33 m2-Treći sprat
Ulica Janka Veselinovića Banja Luka
Cijena na poziv
 • 2 Spavaća soba
 • 1 Kupatilo
 • 1 Dnevna soba
 • 1 Kuhinja
Description
Stan broj 12-56,33 m2-Treći sprat Hodnik 3,25 m2 Kupatilo 3,45 m2 Kuhinja 3,55 m2 Dnevna soba 25,50 m2 Spavaća soba 8,70 m2 Spavaća soba 10,00 m2 Terasa 1,88 m2 UKUPNO:...
 • Prodano
Stan broj 13-39,63 m2-Treći sprat
Ulica Janka Veselinovića Banja Luka
Cijena na poziv
 • 1 Spavaća soba
 • 1 Kupatilo
 • 1 Dnevna soba
 • 1 Kuhinja
Description
Stan broj 13-39,63 m2-Treći sprat Hodnik 3,95 m2 Kupatilo 3,80 m2 Kuhinja 4,60 m2 Dnevna soba 17,60 m2 Spavaća soba 7,20 m2 Terasa 2,48 m2 UKUPNO: 39,63 m2 Lokacija zgrade...
 • Prodano
Stan broj 14-39,79 m2-Treći sprat
Ulica Janka Veselinovića Banja Luka
Cijena na poziv
 • 1 Spavaća soba
 • 1 Kupatilo
 • 1 Dnevna soba
 • 1 Kuhinja
Description
Stan broj 14-39,79 m2-Treći sprat Hodnik 4,06 m2 Kupatilo 3,80 m2 Kuhinja 4,70 m2 Dnevna soba 17,00 m2 Spavaća soba 7,30 m2 Terasa 2,93 m2 UKUPNO: 39,79 m2 Lokacija zgrade...
 • Prodano
Stan broj 15-52,83 m2-Treći sprat
Ulica Janka Veselinovića Banja Luka
Cijena na poziv
 • 2 Spavaća soba
 • 1 Kupatilo
 • 1 Dnevna soba
 • 1 Kuhinja
Description
Stan broj 15-52,83 m2-Treći sprat Hodnik 3,40 m2 Kupatilo 3,75 m2 Kuhinja 4,75 m2 Dnevna soba 20,35 m2 Spavaća soba 9,20 m2 Spavaća soba 9,50 m2 Terasa 1,88 m2 UKUPNO:...
 • Prodano
Stan broj 16-78,57 m2-Potkrovlje
Ulica Janka Veselinovića Banja Luka
Cijena na poziv
 • 3 Spavaća soba
 • 1 Kupatilo
 • 1 Dnevna soba
 • 1 Kuhinja
Description
Stan broj 16-78,57 m2-Potkrovlje Hodnik 7,60 m2 Kupatilo 4,85 m2 WC 2,37 m2 Dnevna soba 17,21 m2 Trpezarija 6,04 m2 Kuhinja 6,25 m2 Spavaća soba 1 11,58 m2 Spavaća soba...
 • Prodano
Stan broj 17-76,55 m2-Potkrovlje
Ulica Janka Veselinovića Banja Luka
Cijena na poziv
 • 3 Spavaća soba
 • 1 Kupatilo
 • 1 Dnevna soba
 • 1 Kuhinja
Description
Stan broj 17-76,55 m2-Potkrovlje Hodnik 9,00 m2 Kupatilo 4,80 m2 Dnevna soba 20,50 m2 Trpezarija 9,15 m2 Kuhinja 4,05 m2 Spavaća soba 1 13,05 m2 Spavaća soba 2 6,00 m2...