Izgradnja i prodaja stanova

MB MODUL DOO
Adresa: Brezičani bb Prijedor, Republika Srpska/BiH
Telefon: +387(0)52 334-290
Mobilni: +387(65) 512-053
Mobilni: +387(65) 754-790
Faks: +387(0)52 334-402
E-mail: uprava@mbmodul.com

Proizvodnja i prodaja stolarije

MB MODUL DOO
Adresa: Brezičani bb Prijedor, Republika Srpska/BiH
Telefon: +387(0)52 334-290
Mobilni: +387(65) 512-053
Mobilni: +387(65) 754-790
Faks: +387(0)52 334-402
E-mail: uprava@mbmodul.com