reference

Naši projekti

Preduzeće MB MODUL je izvelo na stotine individualnih stambenih objekata, škola, ambulanti, stambeno-poslovnih zgrada, tržnih centara, sportsko-rekreativnih objekata.

Završeni projekti:

OBJEKAT 6: Stambeno poslovni P+3+Pe ulica Branislava Nušića 31
OBJEKAT 5: Stambeno poslovni P+3+Pe ulica Svetosavska 10, Prijedor
OBJEKAT 3: Stambeno poslovni P+4 ulica Branislava Nušića 33a, Prijedor
OBJEKAT 4: Stambeno poslovni P+4 ulica Nikole Pašića 19, Prijedor
OBJEKAT 2: Stambeno poslovni P+3+Pe ulica Branislava Nušića 33, Prijedor
OBJEKAT 1: Stambeno poslovni P+4 ulica Vuka Karađžića 39, Prijedor

Drugi završeni projekti:

Osnovni sud Prijedor

Sportsko rekreativni centar Novi Grad

Višeporodnični stambeni objekat (50 stanova) Su+P+4, Pećani Prijedor

Višeporodični stambeni objekat (32 stana) Su+P+4, Prijedor

Vatrogasni dom, Prijedor

Sportska dvorana Urije, Prijedor

Trenutni projekti:

OBJEKAT 8 Po+P+5 (Lamela 2) ulica Svetosavska, Prijedor

OBJEKAT 9 Po+P+4+Pe (Lamela 4) ulica Svetosavska, Prijedor

OBJEKAT 10 Po+P+3+Pk ulica Janka Veselinovića 4, Banja Luka

OBJEKAT 11 P+4 ulica Nikole Pašića 19a, Prijedor

50 +
Realizovanih projekata
250 +
Prodanih stanova
50 +
Prodanih poslovnih prostora
400 +
Zadovoljnih kupaca