24 Rezultata
 • Prodano
Stan broj 1-36,88 m2-Prizemlje
Banja Luka, ulica Janka Veselinovića 4
Cijena na poziv
 • 1 Spavaća soba
 • 1 Kupatilo
 • 1 Dnevna soba
 • 1 Kuhinja
Description
Stan broj 1-36,88 m2-Prizemlje Hodnik 4,01 m2 Kupatilo 3,82 m2 Spavaća soba 8,24 m2 Dnevni boravak i trpezarija 15,85 m2 Kuhinja 3,38 m2 Lođa 1,58 m2 UKUPNO: 36,88 m2 Lokacija...
 • Prodano
Stan broj 2-24,87 m2-Prizemlje
Banja Luka, ulica Janka Veselinovića 4
Cijena na poziv
 • 1 Kupatilo
 • 1 Dnevna soba
 • 1 Kuhinja
Description
Stan broj 2-24,87 m2-Prizemlje Hodnik 3,18 m2 Kupatilo 3,84 m2 Dnevni boravak i trpezarija 14,76 m2 Kuhinja 3,09 m2 UKUPNO: 24,87 m2 Lokacija zgrade Read More
 • Prodano
Stan broj 3-24,87 m2-Prizemlje
Banja Luka, ulica Janka Veselinovića 4
Cijena na poziv
 • 1 Kupatilo
 • 1 Dnevna soba
 • 1 Kuhinja
Description
Stan broj 3-24,87 m2-Prizemlje Hodnik 3,18 m2 Kupatilo 3,84 m2 Dnevni boravak i trpezarija 14,76 m2 Kuhinja 3,09 m2 UKUPNO: 24,87 m2 Lokacija zgrade Read More
 • Prodano
Stan broj 4-46,16 m2-Prizemlje
Banja Luka, ulica Janka Veselinovića 4
Cijena na poziv
 • 2 Spavaća soba
 • 1 Kupatilo
 • 1 Dnevna soba
 • 1 Kuhinja
Description
Stan broj 4-46,16 m2-Prizemlje Hodnik 4,22 m2 Kupatilo 3,84 m2 Kuhinja 3,44 m2 Dnevni boravak i trpezarija 13,47 m2 Spavaća soba 1  7,26 m2 Spavaća soba 2 9,47 m2 Lođa 1,34 m2...
 • Slobodno
Stan broj 5-60,10 m2-Prvi sprat
Banja Luka, ulica Janka Veselinovića 4
Cijena na poziv
 • 2 Spavaća soba
 • 1 Kupatilo
 • 1 Dnevna soba
 • 1 Kuhinja
Description
Stan broj 5-60,10 m2-Prvi sprat Hodnik 6,75 m2 Kupatilo 3,96 m2 Kuhinja 6,03 m2 Dnevni boravak i trpezarija 19,94 m2 Spavaća soba 1  8,14 m2 Spavaća soba 2 9,41 m2...
 • Prodano
Stan broj 6-44,14 m2-Prvi sprat
Banja Luka, ulica Janka Veselinovića 4
Cijena na poziv
 • 1 Spavaća soba
 • 1 Kupatilo
 • 1 Dnevna soba
 • 1 Kuhinja
Description
Stan broj 6-44,14 m2-Prvi sprat Hodnik 5,63 m2 Kupatilo 3,92 m2 Kuhinja 5,21 m2 Dnevni boravak i trpezarija 17,41 m2 Spavaća soba 8,72 m2 Lođa 3,29 m2 UKUPNO: 44,14 m2...
 • Prodano
Stan broj 7-45,03 m2-Prvi sprat
Banja Luka, ulica Janka Veselinovića 4
Cijena na poziv
 • 1 Spavaća soba
 • 1 Kupatilo
 • 1 Dnevna soba
 • 1 Kuhinja
Description
Stan broj 7-45,03 m2-Prvi sprat Hodnik 5,41 m2 Kupatilo 3,93 m2 Kuhinja 5,07 m2 Dnevni boravak i trpezarija 18,58 m2 Spavaća soba 10,39 m2 Lođa 1,83 m2 UKUPNO: 45,03 m2...
 • Prodano
Stan broj 8-43,58 m2-Prvi sprat
Banja Luka, ulica Janka Veselinovića 4
Cijena na poziv
 • 1 Spavaća soba
 • 1 Kupatilo
 • 1 Dnevna soba
 • 1 Kuhinja
Description
Stan broj 8-43,58 m2-Prvi sprat Hodnik 7,54 m2 Kupatilo 3,84 m2 Kuhinja 3,24 m2 Dnevni boravak i trpezarija 17,07 m2 Spavaća soba 9,37 m2 Lođa 2,52 m2 UKUPNO: 43,58 m2...
 • Prodano
Stan broj 9-58,98 m2-Prvi sprat
Banja Luka, ulica Janka Veselinovića 4
Cijena na poziv
 • 2 Spavaća soba
 • 1 Kupatilo
 • 1 Dnevna soba
 • 1 Kuhinja
Description
Stan broj 9-58,98 m2-Prvi sprat Hodnik 7,92 m2 Kupatilo 5,50 m2 Kuhinja 4,73 m2 Dnevni boravak i trpezarija 18,94 m2 Spavaća soba 1 7,79 m2 Spavaća soba 1 9,60 m2...
 • Slobodno
Stan broj 10-60,10 m2-Drugi sprat
Banja Luka, ulica Janka Veselinovića 4
Cijena na poziv
 • 2 Spavaća soba
 • 1 Kupatilo
 • 1 Dnevna soba
 • 1 Kuhinja
Description
Stan broj 10-60,10 m2-Drugi sprat Hodnik 6,75 m2 Kupatilo 3,96 m2 Kuhinja 6,03 m2 Dnevni boravak i trpezarija 19,94 m2 Spavaća soba 1  8,14 m2 Spavaća soba 2 9,41 m2...
 • Prodano
Stan broj 11-44,14 m2-Drugi sprat
Banja Luka, ulica Janka Veselinovića 4
Cijena na poziv
 • 1 Spavaća soba
 • 1 Kupatilo
 • 1 Dnevna soba
 • 1 Kuhinja
Description
Stan broj 11-44,14 m2-Drugi sprat Hodnik 5,63 m2 Kupatilo 3,92 m2 Kuhinja 5,21 m2 Dnevni boravak i trpezarija 17,41 m2 Spavaća soba 8,72 m2 Lođa 3,29 m2 UKUPNO: 44,14 m2...
 • Slobodno
Stan broj 12-45,03 m2-Drugi sprat
Banja Luka, ulica Janka Veselinovića 4
Cijena na poziv
 • 1 Spavaća soba
 • 1 Kupatilo
 • 1 Dnevna soba
 • 1 Kuhinja
Description
Stan broj 12-45,03 m2-Drugi sprat Hodnik 5,41 m2 Kupatilo 3,93 m2 Kuhinja 5,07 m2 Dnevni boravak i trpezarija 18,58 m2 Spavaća soba 10,39 m2 Lođa 1,83 m2 UKUPNO: 45,03 m2...
 • Prodano
Stan broj 13-43,58 m2-Drugi sprat
Banja Luka, ulica Janka Veselinovića 4
Cijena na poziv
 • 1 Spavaća soba
 • 1 Kupatilo
 • 1 Dnevna soba
 • 1 Kuhinja
Description
Stan broj 13-43,58 m2-Drugi sprat Hodnik 7,54 m2 Kupatilo 3,84 m2 Kuhinja 3,24 m2 Dnevni boravak i trpezarija 17,07 m2 Spavaća soba 9,37 m2 Lođa 2,52 m2 UKUPNO: 43,58 m2...
 • Prodano
Stan broj 14-58,98 m2-Drugi sprat
Banja Luka, ulica Janka Veselinovića 4
Cijena na poziv
 • 2 Spavaća soba
 • 1 Kupatilo
 • 1 Dnevna soba
 • 1 Kuhinja
Description
Stan broj 14-58,98 m2-Drugi sprat Hodnik 7,92 m2 Kupatilo 5,50 m2 Kuhinja 4,73 m2 Dnevni boravak i trpezarija 18,94 m2 Spavaća soba 1 7,79 m2 Spavaća soba 1 9,60 m2...
 • Prodano
Stan broj 15-60,10 m2-Treći sprat
Banja Luka, ulica Janka Veselinovića 4
Cijena na poziv
 • 2 Spavaća soba
 • 1 Kupatilo
 • 1 Dnevna soba
 • 1 Kuhinja
Description
Stan broj 15-60,10 m2-Treći sprat Hodnik 6,75 m2 Kupatilo 3,96 m2 Kuhinja 6,03 m2 Dnevni boravak i trpezarija 19,94 m2 Spavaća soba 1  8,14 m2 Spavaća soba 2 9,41 m2...
 • Prodano
Stan broj 16-44,14 m2-Treći sprat
Banja Luka, ulica Janka Veselinovića 4
Cijena na poziv
 • 1 Spavaća soba
 • 1 Kupatilo
 • 1 Dnevna soba
 • 1 Kuhinja
Description
Stan broj 16-44,14 m2-Treći sprat Hodnik 5,63 m2 Kupatilo 3,92 m2 Kuhinja 5,21 m2 Dnevni boravak i trpezarija 17,41 m2 Spavaća soba 8,72 m2 Lođa 3,29 m2 UKUPNO: 44,14 m2...
 • Slobodno
Stan broj 17-45,03 m2-Treći sprat
Banja Luka, ulica Janka Veselinovića 4
Cijena na poziv
 • 1 Spavaća soba
 • 1 Kupatilo
 • 1 Dnevna soba
 • 1 Kuhinja
Description
Stan broj 17-45,03 m2-Treći sprat Hodnik 5,41 m2 Kupatilo 3,93 m2 Kuhinja 5,07 m2 Dnevni boravak i trpezarija 18,58 m2 Spavaća soba 10,39 m2 Lođa 1,83 m2 UKUPNO: 45,03 m2...
 • Prodano
Stan broj 18-43,58 m2-Treći sprat
Banja Luka, ulica Janka Veselinovića 4
Cijena na poziv
 • 1 Spavaća soba
 • 1 Kupatilo
 • 1 Dnevna soba
 • 1 Kuhinja
Description
Stan broj 18-43,58 m2-Treći sprat Hodnik 7,54 m2 Kupatilo 3,84 m2 Kuhinja 3,24 m2 Dnevni boravak i trpezarija 17,07 m2 Spavaća soba 9,37 m2 Lođa 2,52 m2 UKUPNO: 43,58 m2...
 • Prodano
Stan broj 19-58,98 m2-Treći sprat
Banja Luka, ulica Janka Veselinovića 4
Cijena na poziv
 • 2 Spavaća soba
 • 1 Kupatilo
 • 1 Dnevna soba
 • 1 Kuhinja
Description
Stan broj 19-58,98 m2-Treći sprat Hodnik 7,92 m2 Kupatilo 5,50 m2 Kuhinja 4,73 m2 Dnevni boravak i trpezarija 18,94 m2 Spavaća soba 1 7,79 m2 Spavaća soba 1 9,60 m2...
 • Slobodno
Stan broj 20-41,96 m2-Potkrovlje
Banja Luka, ulica Janka Veselinovića 4
Cijena na poziv
 • 2 Spavaća soba
 • 1 Kupatilo
 • 1 Dnevna soba
 • 1 Kuhinja
Description
Stan broj 20-41,96 m2-Potkrovlje Hodnik 3,44 m2 Kupatilo 3,72 m2 Kuhinja 4,19 m2 Dnevni boravak i trpezarija 18,54 m2 Spavaća soba 5,50 m2 Dječija soba 5,51 m2 Lođa 1,06 m2...
 • Slobodno
Stan broj 21-30,18 m2-Potkrovlje
Banja Luka, ulica Janka Veselinovića 4
Cijena na poziv
 • 1 Spavaća soba
 • 1 Kupatilo
 • 1 Dnevna soba
 • 1 Kuhinja
Description
Stan broj 21-30,18 m2-Potkrovlje Hodnik 6,74 m2 Kupatilo 3,75 m2 Kuhinja i trpezarija 10,56 m2 Dnevni boravak 4,72 m2 Spavaća soba 3,27 m2 Lođa 1,12 m2 UKUPNO: 30,18 m2 Lokacija...
 • Prodano
Stan broj 22-38,76 m2-Potkrovlje
Banja Luka, ulica Janka Veselinovića 4
Cijena na poziv
 • 1 Spavaća soba
 • 1 Kupatilo
 • 1 Dnevna soba
 • 1 Kuhinja
Description
Stan broj 22-38,76 m2-Potkrovlje Hodnik 3,58 m2 Kupatilo 4,33 m2 Kuhinja 5,17 m2 Dnevni boravak 11,96 m2 Trpezarija 5,53 m2 Spavaća soba 6,43 m2 Lođa 1,76 m2 UKUPNO: 38,76 m2...
 • Prodano
Stan broj 23-40,77 m2-Potkrovlje
Banja Luka, ulica Janka Veselinovića 4
Cijena na poziv
 • 1 Spavaća soba
 • 1 Kupatilo
 • 1 Dnevna soba
 • 1 Kuhinja
Description
Stan broj 23-40,77 m2-Potkrovlje Hodnik 5,45 m2 Kupatilo 5,04 m2 Kuhinja 3,57 m2 Dnevni boravak i trpezarija 13,09 m2 Spavaća soba 12,51 m2 Lođa 1,09 m2 UKUPNO: 40,77 m2 Lokacija...
 • Prodano
Stan broj 24-30,01 m2-Potkrovlje
Banja Luka, ulica Janka Veselinovića 4
Cijena na poziv
 • 1 Spavaća soba
 • 1 Kupatilo
 • 1 Dnevna soba
 • 1 Kuhinja
Description
Stan broj 23-30,01 m2-Potkrovlje Hodnik 2,41 m2 Kupatilo 3,91 m2 Kuhinja i trpezarija 6,19 m2 Dnevni boravak 6,52 m2 Spavaća soba 10,98 m2 UKUPNO: 30,01 m2 Lokacija zgrade Read More