MB MODUL DOO je građevinsko preduzeće osnovano 1997. godine, sa sjedištem u Prijedoru.

Brezičani b.b. 79000 Prijedor
Republika Srpska, BiH

KONTAKT INFORMACIJE

Tel: +387(0)52 334-290

Fax: +387(0)52 334-402

E-mail: uprava@mbmodul.com

© 2022 – MB MODUL. Sva prava zadržana.